REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNDE KULLANILAN FORMLAR VE ÖLÇME ARAÇLARI
AÇIKLAMALAR:

Form isminin yanında yer alan, harf ve rakamlardan oluşan ifade formun sahip olduğu kodu göstermektedir. Kodlardaki harf olarak yazılmış ilk sembol formun yer aldığı ana grubu, harf olarak verilmiş ikinci ve varsa üçüncü sembol kullanım türüne göre ait olduğu grubu, sayı olarak verilmiş kısım grup içerisindeki liste sırasını, küçük harf olarak verilmiş kısım ise formun kullanılabicağı kurum/kurumları göstermektedir
Örneğin; B.K.G.4.c Öğrenci Bilgi Formu
B: Bireyi Tanıma Formları, K: Kendini Anlatma Teknikleri , G: Görüşme için kullanılır
a: Okullarda kullanılır , b: Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) kullanılır, c: Hem okullarda hem RAM'larda kullanılır.

B.BİREYİ TANIMA FORMLARI

B.S. Standart Testler
B.S.Y. Yetenek Testleri İndir
B.S.B. Başarı Testleri İndir
B.S.İ. İlgi Envanterleri İndir
B.S.K. Kişilik Testleri İndir
B.S.T. Tutum Testleri İndir
B.K. Kendini Anlatma Teknikleri
B.K.A. Anket
B.K.A.1.c Başarı Etkenleri Anketi İndir
B.K.A.2.c Devamsızlık Nedenleri Anketi İndir
B.K.A.4.c Serbest Zaman Değerlendirme Anketi İndir
B.K.A.5.c Anne-Baba Tutum Anketi İndir
B.K.A.7.c Şiddet Algısı Anketi İndir
B.K.A.8.c Şiddet Sıklığı Anketi İndir
B.K.A.9.c Şiddet Meşruiyeti Anketi İndir
B.K.A.10.c Şiddet Algısı Anketi (Veli) İndir
B.K.A.11.c Şiddet Algısı Anketi (Öğretmen) İndir
B.K.A.12.c Şiddet Meşruiyeti Anketi (Veli) İndir
B.K.A.13.c Şiddet Meşruiyeti Anketi (Öğretmen 4-6. Sınıf) İndir
B.K.A.14.c Şiddet Meşruiyeti Anketi (Öğretmen 7-12. Sınıf) İndir
B.K.A.15.a RİBA (İlkokul-Öğrenci Formu)YENİ İndir
B.K.A.16.a RİBA (Ortaokul-Öğrenci Formu) YENİ İndir
B.K.A.17.a RİBA (Lise-Öğrenci Formu) YENİ İndir
B.K.A.18.a RİBA (Okulöncesi-Öğretmen Formu) YENİ İndir
B.K.A.19.a RİBA (İlkokul-Öğretmen Formu) YENİ İndir
B.K.A.20.a RİBA(Ortaokul-Öğretmen Formu) YENİ İndir
B.K.A.21.a RİBA (Lise-Öğretmen Formu) YENİ İndir
B.K.A.22.a RİBA (Okulöncesi-Veli Formu) YENİ İndir
B.K.A.23.a RİBA (İlkokul-Veli Formu) YENİ İndir
B.K.A.24.a RİBA (Ortaokul-Veli Formu) YENİ İndir
B.K.A.25.a RİBA (Lise-Veli Formu) YENİ İndir
B.K.G. Görüşme
B.K.G.1.c Aile Bilgi Formu İndir
B.K.G.2.a Disiplin Kurulu İçin Öğrenci Görüşme Formu* İndir
B.K.G.3.c Kendimi Tanıyorum Formu İndir
B.K.G.4.c Öğrenci Bilgi Formu İndir
B.K.G.5.c Öğrenci Görüşme Formu İndir
B.K.G.6.c Öğrenci Grup Çalışması Formu İndir
B.K.G.7.c Öğrenci-Öngörüşme Formu İndir
B.K.G.8.c Öğretmen İle Görüşme Formu İndir
B.K.G.9.b RAM Özel Eğitim Bölümü Veli Görüşme Formu İndir
B.K.G.10.b RAM PDR Bölümü Bireysel Görüşme Formu İndir
B.K.G.11.c Veli Görüşme Formu İndir
B.K.G.12.c Yol Haritam İndir
B.K.O. Otobiyografi
B.K.O.1.c Bana Kendini Anlat İndir
B.K.P. Problem Tarama Listeleri
B.K.P.1.c Yaşam Pencerem İndir
B.K.İ. İşaretleme (Kontrol) Listeleri
B.K.İ.1.c Verimli Ders Çalışma Kontrol Listesi İndir
B.K.C. Cümle Tamamlama
B.K.C.1.c Haydi Tamamla İndir
B.G. Gözlemsel Teknikler
B.G.G. Gözlem
B.G.G.1.c Aile içi Gözlem Formu İndir
B.G.G.2.c Çocuğumu Tanıyorum Formu İndir
B.G.G.3.c DEHB Gözlem Formu İndir
B.G.G.4.c Ev Ziyaret Formu İndir
B.G.G.5.a Kimdir Bu? İndir
B.G.G.6.a Kime Göre Ben Neyim İndir
B.G.G.7.c Öğrenci Gözlem Kaydı İndir
B.G.G.8.a Özel Öğrenme Güçlüğü Gözlem Formu İndir
B.G.G.9.a Sosyometri İndir
B.G.G.10.c Şiddet Sıklığı Anketi (Veli) İndir
B.G.G.11.c Şiddet Sıklığı Anketi (Öğretmen) İndir
B.G.D. Diğer
B.G.D.1.c Snellen Testi İndir

S. SİSTEM FORMLARI

S.Y. Yönlendirme
S.Y.1.a Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu İndir
S.Y.2.a Psikolojik Destek Yönlendirme Formu İndir
S.Y.3.a Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme Formu İndir
S.Y.4.c Sağlık Kuruluşuna Yönlendirme Formu İndir
S.İ. İzleme-Değerlendirme
S.İ.1.a Okul Öncesi Rehberlik Programı Yılsonu Kazanım Kontrol Listesi* İndir
S.İ.2.a Okul Risk Haritası İndir
S.İ.3.b Rehberlik Programı Değerlendirme Kontrol Listesi İndir
S.İ.4.a Sınıf Risk Haritası İndir
S.İ.5.b RAM Özel Eğitim Sınıfı Ziyaret Formu İndir
S.İ.6.b RAM Rehberlik Servisi Ziyaret Formu İndir
S.İ.9.a Rehberlik Servisi İçin Özel Eğitim Öğrencisi Rapor Takip Formu İndir
S.P. Programlar
1. Okul Kurum Rehberlik Programı İndir
2. Sınıf Rehberlik Programı İndir
   
S.Ç. Çizelgeler
S.Ç.1.a Görüşme Aylık Kayıt Çizelgesi İndir
S.Ç.2.a Görüşme Yıllık Kayıt Çizelgesi İndir
S.Ç.7.b RAM Özel Eğitim Bölümü Birey Kayıt Defteri İndir
S.Ç.8.b RAM PDR Bölümü Birey Kayıt Defteri İndir
S.Ç.9.a Rehberlik Servisi Randevu Kayıt Çizelgesi** İndir
S.Ç.10.a Snellen Görme Testi Çizelgeleri İndir
S.Ç.11.c Yaşam Pencerem Sınıf Sonuç Çizelgesi*** İndir
S.Ç.12.c Devamsızlık Nedenleri Anketi Sınıf/Okul Sonuç Çizelgesi İndir
S.Ç.13.c Verimli Ders Çalışma Kontrol Listesi Sınıf/Okul Sonuç Çizelgesi İndir
S.Ç.13.a RİBA Sınıf Sonuç Çizelgeleri İndir
S.Ç.14.a RİBA Okul Sonuç Çizelgeleri İndir
S.Ç.15.c RİBA Bölge Sonuç Çizelgesi İndir
S.Ç.16.c Şiddet Algısı Anketi Sonuç Çizelgeleri İndir
S.Ç.17.c Şiddet Sıklığı Anketi Sonuç Çizelgeleri İndir
S.Ç.18.c Şiddet Meşruiyeti Anketi Sonuç Çizelgeleri İndir
S.D. Diğer
S.D.1.c Danışmanlık Tedbiri Veli Davet Mektubu RAM Veli İndir
S.D.2.b RAM Veli Müracaat Dilekçesi ve Kurul Davetiyesi İndir
S.D.3.a Rehberlik Servisi Öğrenci Çağrı Fişi İndir
Bilgilendirme:

Bu dökümanlar Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu dökümanlardır, Defterdoldur.com sadece indirme linkine yönlendirme yapmaktadır.

KOORDİNATÖR
SEYFETTİN TORAMAN
HAZIRLAYANLAR
EBRU GÖKTEPE METİN AYŞEGÜL YAMAN KOSDİK RIDVAN ŞAHİN MERAL ARSLAN